פתח דבר

בספר הכפירה אני מציג פירוש לתנ"ך המשלב השקפת עולם חילונית בדפוסי פרשנות מסורתיים. דברי מיועדים למאמינים בחרות המחשבה, שאינם מציבים גבולות לביקורת המקרא.
רבים רואים באלהים יישות רוחנית מושלמת, ומפרשים את התנ"ך בהתאם לתפיסה זו. דרכי שונה. אלהים מוצג בעבודתי כדמות אמיתית, בשר ודם, והוא דומה מאד בהתנהגותו לבני האדם. למי שמתקשה לעכל רעיון כזה כפשוטו, אני מציע לקבל אותו כהנחת עבודה, ולבדוק אם אכן אפשר באמצעותו לפרש את הכתובים בצורה שלמה והגיונית. אני מקווה שבמהלך הדברים, יווכח הקורא עד כמה שינוי בתפיסת יסוד יכול להניב שפע של פירושים חדשים ולא צפויים.

ספר הכפירה – על שום מה?
חלק ניכר מוקדש לבירור מקורות האמונה הישראלית. שלושה עיקריים הם עמודי התווך של האמונה הישראלית:

  1. אלוהים הוא בורא עולם ושליטו הכל יכול.
  2. אלוהים הוא סמל הצדק והשלמות
  3. עם ישראל הוא העם הנבחר.

דחיה של עיקרים אלה, או אפילו הטלת ספק באחד מהם בלבד, היא דבר כפירה. והנה, העיון בכתובים הביאני למסקנה שהתנ"ך ופרושיו המסורתיים רצופים בדברי כפירה, שאמרו וכתבו גדולי האמונה הישראלית, כמו משה, ירמיהו ואברבנאל. החלטתי על­-כן לקרוא לפרושי בשם ספר הכפירה.

בגלל אופיים המיוחד של הדברים ראוי שקורא בעל השקפה דתית ידע, שהוא עלול למצוא בספר ביטויים קשים מדי לטעמו. עם זאת, ברצוני לציין שהספר דן בבעיות אמונה שהטרידו את חכמי ישראל לדורותיהם, וכבר אמרו חז"ל: "יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי, ואינן מחניפים לו" (ירושלמי, ברכות, פרק ז', הלכה ג').

לעמוד הבית